Du måste vara över 18 år för att handla på denna sidaLäs mer
Alla favoritmärken
Snabb leverans
Fri frakt över 799 sek

Allmänna villkor

Allmänt

AWONT AB (F.d. "All White Online AB), org.nr. 559231-0956 driver hemsidan allwhiteonline.fi . Via Webbsidan kan du handla varor från All White Online AB. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som kund (”Kund”) gör en beställning via Webbsidan. I samband med att Kunden genomför ett köp via Webbsidan godkänner Kunden därmed Villkoren inklusive All White Online AB’s integritetspolicy (se www.allwhiteonline.com/se/privacy/). Genom att godkänna All White Online AB's Villkor bekräftar Kunden att han/ hon har fyllt 18 år och är myndig och har full juridisk rätt att ingå avtal med annan part. Personer under 18 år får inte handla på Webbsidan.

Vi levererar till större delen av Europa och i framtiden ännu fler länder. Nätverket utvecklas kontinuerligt. Beställning som görs i annan persons namn (urkundsförfalskning), eller på annat sätt som medför att All White Online AB riskerar lida ekonomisk skada, polisanmäls. Varje beställning och Kund granskas även manuellt för högsta säkerhet, eftersom nikotin är en vuxenprodukt.

Vid misstanke om oegentligheter eller missbruk av vår tjänst förbehåller sig All White Online AB rätten att neka eller ändra en Kunds beställning.

All White Online AB strävar efter att informationen på Webbsidan alltid ska vara så korrekt som möjligt, men reserverar sig dock för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbsidan, såsom exempelvis fel i produktbeskrivning, innehållsförteckning, felaktiga priser, och/eller felaktig information angående om en vara finns i lager. All White Online AB har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All White Online ansvarar inte för information inklusive bilder på Webbsidan som kommer från tredje part. Webbsidan ägs av AWONT AB. Innehållet på Webbsidan ägs av

AWONT AB eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från AWONT AB.

Beställning och avtal

För att kunna göra ett köp via Webbsidan måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Kunden tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt AWONT AB’s integritetspolicy. När Kunden slutfört en beställning via All White Online AB kommer All White Online AB att skicka en preliminär orderbekräftelse per e-post till Kunden. Denna preliminära orderbekräftelse genereras automatiskt av All White Online AB utan manuell översyn. Ett avtal om köp ingås först när All White Online AB slutligt bekräftat Kundens beställning, vilket sker per e-post efter det att All White Online AB kontrollerat Kundens ålder samt korrigerat eventuella felaktigheter av t.ex. angivet pris, leveranstid etc.

Kunduppgifter

När Kunden registrerar sitt användarkonto kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om All White Online AB’s behandling av personuppgifter finns i All White Online AB integritetspolicy,(se www.allwhiteonline.com/se/privacy/). Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till All White Online AB om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Underlåter Kunden att göra en sådan anmälan ansvarar den för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter. Om All White Online AB misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har All White Online AB rätt att stänga av Kunden. All White Online har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

Pris och betalning

Alla köp på Webbsidan sker i svenska kronor (SEK). Priserna inkluderar skatt och moms om inte annat anges. Priserna inkluderar inte avgifter avseende frakt, fakturabetalning etc. vilka anges separat i kassan. Det slutliga priset bekräftas av All White Online AB i samband med att den slutliga bekräftelsen skickas till Kunden. I händelse av förändrade skatte- eller momsförhållanden eller annan sådan omständighet inträffar som All White Online AB inte råder över, har All White Online AB rätt att justera priset fram till dagen före leverans. Kunden kan betala på sätt som anges på Webbsidan, inkluderande fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning. Alla typer av betalningssätt sker via All White Online AB’s samarbetspartner Klarna (klarna.se) och dess betallösning Klarna Checkout. Genom att lämna information i kassan godkänner Kunden även Klarnas villkor. Klarna Checkout presenterar viss information för Kunden så snart Kunden är identifierad. Vilken information som behöver anges för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Checkout utan vid behov beroende på det betalningsalternativ Kunden har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte Kundens kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning, t.ex. banker. Sedan Kunden har identifierats uppvisar Klarna Checkout vilka alternativ som är tillgängliga. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men Kunden kan välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ Kunden erbjuds kan växla från tid till annan. Kunden kan själv välja om den vill skydda användningen av Klarna Checkout med en PIN-kod. Vid fakturabetalning gäller alltid minst 14 dagars betalningstid (se fullständiga villkor från Klarna här) All White Online AB förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte godkänns för det valda betalsättet.

Erbjudanden

All White Online AB kan från tid till annan erbjuda olika typer av kampanjer och erbjudanden på Webbsidan. Specifika villkor kan gälla för dessa kampanjer vad avser exempelvis tid då kampanjen gäller och vilka varor som omfattas av kampanjen. All White Online AB förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer varvid dessa Villkor gäller utan ändringar.

Leverans och transport Leverans sker till närmaste utlämningsställe, normalt inom 1-5 arbetsdagar från bekräftad beställning. Legitimation krävs vid uthämtning och om du använder ombud för att hämta ut paketet, behöver ombudet vara över 18 år med giltig legitimation. Skulle någon av de beställda varorna ha en betydligt längre leveranstid än övriga varor förbehåller sig AWONT AB att dela upp ordern. Kunden kommer i en sådan situation inte debiteras några extra avgifter för efterföljande leveranser. Skulle AWONT AB av någon anledning inte kunna leverera Kundens beställning innan utlovad leveranstid meddelas Kunden detta genom e-post eller telefon. Kunden har då möjlighet att häva köpet genom att kontakta kundtjänst på hello@allwhiteonline.com eller telefon 0761603561. Om Kunden redan betalat för varorna återförs beloppet till det konto som belastades vid köptillfället. Annan ersättning än återbetalning utgår dock inte vid en leveransförsening. Kostnaden för leverans anges i kassan. All White Online AB debiterar en avgift på 299 kr inkl. moms vid outlösta paket oavsett beställningens storlek. Försändelsen ligger på uthämtningsstället i 14 dagar innan den automatiskt returneras tillbaka till AWONT AB. Det åligger Kunden att informera AWONT AB om Kunden saknar möjlighet att hämta beställningen inom denna tid. Risken för varan övergår till Kunden när den mottagit sin beställning från AWONT AB. Kunden åtar sig att direkt vid mottagandet undersöka varan för att verifiera att denna är riktig och felfri.

Ångerrätt

Kunden har i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att ångra eller returnera sin beställning inom 14 dagar från den dag då Kunden tog emot beställd vara. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i väsentligen oförändrat skick och att ingen försegling eller förpackning brutits. Vid Kundens utnyttjande av ångerrätt står Kunden för eventuell kostnad för returfrakt och ansvarar även för varans skick efter det att Kunden mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar från tidpunkten för Kundens meddelande till All White Online AB om att Kunden önskar utnyttja sin ångerrätt. Vill Kund utnyttja sin ångerrätt ska Kunden kontakta All White Online AB via e-post på hello@allwhiteonline.com eller telefon 031-761 31 31 för erhållande av ett returnummer (RN) samt fraktetikett. Kunden kan även använda Konsumentverkets ångerblankett, se vidare Konsumentverkets hemsida; www.konsumentverket.se/Foretag/Konsumentratt/Angerratt/. Om Kunden redan betalat för varorna, och förutsatt att parterna inte överenskommer om annat, görs en återbetalning till det konto som belastades vid köptillfället. Sådan återbetalning görs normalt sett inom 14 dagar. På det belopp som ska återbetalas har All White Online AB rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Reklamation

Reklamationsrätten omfattar varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Är det fel på någon vara eller om en vara saknas måste Kunden kontakta All White Online AB’s kundservice på hello@allwhiteonline.com eller telefon 031-761 31 31 så snart som möjligt efter att felet upptäckts. I samband med reklamation ska beställningsnummer samt orsak till reklamationen uppges. Kunden ska begära ett s.k. RN (returnummer) och en fraktetikett som sedan är giltig i 14 dagar. Reklamation som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbsidan. Defekta varor som returernas till All White Online AB bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att varan förpackas på ett sådant sätt att den inte riskerar att skadas. All White Online AB står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods, dvs. för godkända reklamationer. När reklamerad vara returnerats och All White Online AB godkänt reklamationen kompenseras Kunden. All White Online AB’s ansvar är dock begränsat till varans värde samt eventuella returkostnader. Om Kunden redan betalat för varorna, och förutsatt att parterna inte överenskommer om annat, görs en återbetalning till det konto som belastades vid köptillfället. Sådan återbetalning görs normalt sett inom 14 dagar. All White Online AB förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. I de fall returanledningen är reklamation och fel inte kan påvisas utgår en avgift om 299 kr inkl. moms för kostnader hänförliga till All White Online AB’s administration, frakt, returfrakt och hantering av ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till avsändaren och fraktkostnaden debiteras. Avgiften faktureras med betalningsvillkor 10 dagar netto. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 50 kr samt dröjsmålsränta.

Länkar på Webbsidan

All White Online AB kan länka från Webbsidan till andra webbplatser som ligger utanför All White Online AB’s kontroll. All White Online AB är dock inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser.

Force Majeure

All White Online AB ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som All White Online AB inte kunnat råda över, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelser, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar All White Online AB Kunden om sådan händelse. Har omständigheten varat längre än 2 månader har både Kunden och All White Online AB rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Villkorsändringar

All White Online AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst i tiden och utan Kundens föregående godkännande. Varje sådan ändring publiceras på Webbsidan. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren genom nytt köp eller besök på Webbsidan alternativt 10 dagar efter det att All White Online AB informerat Kunden om ändringarna.

Bestämmelsers giltighet

Om en eller flera bestämmelser i dessa Villkor är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet ska detta inte påverka återstående bestämmelsers giltighet.

Överlåtelse

All White Online AB äger rätt att, utan Kundens medgivande, helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter hänförliga till Villkoren.

Tvist

All White Online AB målsättning är alltid att Kunden ska vara så nöjd som möjligt. Skulle parterna inte komma överens utan tvist uppstår, åtar sig All White Online AB att följa beslut från Allmänna Reklamationsnämnden. Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: https://www.arn.se/ Allmänna Reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm EU ODR (EU:s tvistlösningsorgan): https://ec.europa.eu/odr Bolagsinformation All White Online AB Org.nr. 559231-0956 Momsregistreringsnummer: SE559231-095601 Kontaktinformation: All White Online kundservice E-post: hello@allwhiteonline.com Telefon: 031-761 31 31 Dessa villkor har senast uppdaterats 2020-03-10

All White Online startades 2019 med målsättningen att erbjuda våra kunder ett stort sortiment av nikotinpåsar, snabba leveranser och bra kundservice. Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade på vad som händer inom All White-industrin och samtidigt rekommenderar vi nya smaker och produkter vi själva tycker om. Allt för att ge dig den bästa upplevelsen av vårt sortiment med nikotinpåsar. Vi vill gärna att du hör av dig med frågor, tips eller önskemål.

Tillbaka till start

Allmänna villkor

Villkor

Integritetspolicy

Frakt och Returer

Fraktpolicy

Returpolicy

Kontakt och köpvillkor

Kontakt

Inköpspolicy

Social

,